Skip to main content

This will probably be the only Tagalog post on this blog ever

So this is what my writing looks like in Tagalog...

A synopsis written with high school teachers in mind, translated from English by Karlo Altomonte, for a play directed by Karlo Altomonte, staged by Open Space Productions.

A play by Paul Dumol featuring Ferdie Balanag, Jojo Lamaria, Mel Sabado, Roman Ordoña, Joenas Galinato, Syrel Amazona, Ana Degollacion, Eunice Caburao, Candice Degollacion, Wow Pidlaoan, Joel Genove, Shunjen, Jun Balitan, Rhoda FIangrayan, Jaja Lamaria, Charlene David, Hanna Camiring.

The play premiers on August 23, at 6:30pm, in the Bulwagang Juan Luna, U.P. Baguio.

ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIOIsang dula ni Paul Dumol

Sino si Serapio? Bakit siya nililitis? Ano'ng paki-alam natin?

Sa unang limang minuto pa lang ng paglilitis ay tatambad na sa atin ang krimen ni Mang Serapio. Ang pagkakasala niya ay pag-aaruga ng bata. Oo, ang pag-aaruga ng bata ay isang krimen. Unti-unting magkakaroon ng liwanag ang akusasyong ito sa pag-usad ng kwento. Si Serapio ay isang pulubi na kasapi ng isang federacion na namamahala sa arawang-kita ng mga pulubi mula sa pamamalimos. Hinabla siya sa “korte” ng federacion dahil kung tunay nga siyang nag-aaruga ng isang bata, nagkakasala siya dahil bumababa ang kita ng federacion dahil sa pangangalaga niya sa batang yaon. At kung nababawasan nga naman ang kita federacion, kailangan siyang parusahan. Ang maitim na kalikasan ng federacion ay mapaghahalata nang ihayag ng mga taga-usig na ang parusa sa mga lumalabag sa mga batas ng federaciong tulad ni Serapio ay pagpilay o pagbulag, na siya namang makatutulong sa kanilang pagiging pulubi. Ang bawat desisyon ng “korte” ay ginagawa para sa kabutihan ng nakararami sa federacion.

Hindi na bago ang mga balita tungkol sa mga federaciong nagpapalakad sa mga pulubing namamalimos. Madalas tayong makarinig tungkol sa mga ito, at kung tayo'y magmamanman ng mabuti, ang ebidensyang tunay ngang mayroong mga ganitong uri ng federacion ay nasa ating harapan lamang, sa ating mg lansangan. Ang isa sa mga nakakagimbal sa Paglilitis ni Mang Serapio ay ang pag-amin ng isa sa mga kanyang taga-usig na ang tunay na “krimen” ni Mang Serapio ay ang pag-aaruga ng mga pangarap, mga pangarap na hindi naman makakamtan. Para sa federacion, ang mga pangarap at ang mga nangangarap ay mapanganib. Nais tayong paniwalain ng federacion na mas mainam na huwag tayong mangarap, huwag maiba, at huwag pangarapin ang pagbabago, dahil ang pag-asa sa pagbabago ay walang ibang kahahantungan kundi pagkakasakit at kabiguan.

Sa paggamit ng estilong theater-in-the-round kung saan nakapalibot ang mga manonood sa acting area, kakaibang karanasan sa panonood ng isang dula ang hatid ng pagtatanghal ng Open Space Projects ng “Ang Paglilitis Ni Mang Serapio.” Bukod pa rito, ang pagtatangahal na ito ay maaari ring magsilbing plataporma sa pagtalakay ng mga paksa sa araling panlipunan tulad ng struktura ng kapangyarihan sa ating lipunan. Para sa mga estudyante, nagbibigay-daan din ang dula para sa mga talakayan ukol sa mga kaugaliang pilipino at mga konsepto ng ambisyon, pag-asa, hustisya at pag-ibig.

Dagdag pa rito, ang pagsasadula ng paglilitis bilang isang tila palatuntunang pantelebisyon o showbiz blitz ay maaari ring maging tulay sa mga katanungan ukol sa paghubog ng media sa mga impormasyon, mga imahe at ating pag-iisip at kung paano nito naapektuhan ang ating buhay at ang ating mga paniniwala.

Kung ang buhay ay tila nga isang dula, ang Paglilitis ni Mang Serapio ay isang palabas na ipinaloob sa isa pang palabas, at tayo, ang mga manonood, ay mga saksi hindi sa krimeng nagawa ni Mang Serapio, kundi sa mga kawalang-hustisya ng mga ginawa sa kanya.

Bilang mga saksi, kailangan din siguro nating itanong sa ating mga sarili ang mga katanungang ibinato kay Mang Serapio, at maari siguro tayong mapagisip-isip, si Serapio nga ba ay isa lamang hamak na pulubi, o isa ba siyang taong nangangarap, at maari nga kayang isa siyang katulad natin? At kung siya nga ay katulad din natin, sino ang Federacion at paano tayo binubulag nito?

Comments

The Nashman said…
titah, ang tanong, may cute ba dyan na ka-age ko (25) with pleasing personality na pwiding gawing pinpal, maybe more...
padma said…
Na high school teacher?
maraming salamat sa pagbati. it's great to have wonderful blog friends to share this triumph with, especially those whose writings I admire and inspire me always. thank you again.

Popular posts from this blog

Lola of Maipon

It's all too easy to fall asleep under the blanket of everyday life and to smother dreams with the mundane things I surround myself with. But once in a while, along comes a sparkling vision that jolts me out of my daily sleep and reminds me of the existence of convictions and worlds so different from my own. "Our beloved LOLA of Guinubatan, Maipon, Albay is the last true messenger of God. So, let us follow her holy teachings so that we will gain TRUE SALVATION without sufferings and without death." In another story I, the intrepid heroine, the adventurer seduced by mysteries, the pilgrim in search of truth, would follow them back to Guinubatan from Session Road, thirsting to see and hear their Lola for myself. However, it's all too easy -- much safer! -- to fall back asleep under the blanket of everyday life, and to smother dreams with the mundane things I surround myself with. Then along comes 9 a.m., and really, it's time to down the dregs of coffee at the bott

Cordillera Folktales and Story-telling

It was cold and wet outside on the day of the launching of The Golden Arrow of Mt. Makilkilang and other Cordillera Folktales . But inside Mt. Cloud Bookshop we were warmed by stories read and performed by the Aanak di Kabiligan community theater group. Storytelling on a stormy afternoon. Paco Paco. A Benguet story from the book, published by the Cordillera Green Network. Aanak di Kabiligan means children of the mountains. The theater group was born out of the Cordillera Green Network's eleven years of conducting workshops in which children transform their grandparents' stories into theater productions. Here they perform the title story of the Golden Arrow of Mt. Makilkilang and Other Cordillera Folktales.

Birds of Baguio and Benguet

The Little Boss and I went to see the Birds of Baguio and Benguet Photo Exhibit at the Maryknoll Ecological Sanctuary . I carried her so she could see them up close and she pointed to each and every photo demanding, "What's that? What about that? What about this one?" I dutifully read out the name of every single bird featured in the exhibit: Scale-feathered Malkoha, Luzon Sunbird, Citrine Canary Flycatcher, and so on.We discussed the colors of their feathers and the shapes of their beaks. Some of the birds were already familiar to her. The crow and the shrike are frequent visitors in our garden. Shrike in the hands of the Artist-in-Residence, with the Little Boss' first hesitant touch. Taken October 2013. Once a young shrike in flight crashed into our picture window and lay on the ground, stunned. The Little Boss and the Artist-in-Residence held it lovingly in their hands and as soon as it pushed against their palms they gently released it. That was The Littl